Rada Naukowa NIL - kadencja 2007-2008

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej:
- prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska
- prof. dr hab. Józef Sawicki

Sekretarze Rady Naukowej:
- dr Piotr Garnuszek
- dr Beata Gruber
- dr Anna Łozak

Komisja ds. Działalności Naukowej:
- prof. Elżbieta Anuszewska
- prof. Zdzisław Chilmonczyk
- prof. Jan Ludwicki
- prof. Adam Płaźnik
- prof. Olga Olszowska

Komisja Statutuwo - Regulaminowa:
- dr Anna Jończyk
- prof. Zbigniew Fijałek
- dr Beata Gruber
- mgr Bożenna Romatowska
- prof. Mirosław Wysocki

Komisja ds. Ekonomiczno-Finansowych:
- dr Anna Łozak
- dr Piotr Garnuszek
- mgr Małgorzata Lisowska Kuźmicz
- dr Elżbieta Kublin
- prof. dr hab. Stefan Tyski

Członkowie Rady Naukowej alfabetycznie:

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Anuszewska
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. chem. Marek Chmielewski
Instytut Chemii Organicznej PAN

Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek
Narodowy Instytut Leków

Dr n. farm Piotr Garnuszek
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego

Dr n. farm. Beata Gruber
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. chem. Maciej Jarosz
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Warszawska

Dr n. rolniczych Zenon Jastrzębski
Narodowy Instytut Leków

Dr n. farm. Anna Jończyk
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Karłowski
Państwowy Zakład Higieny

Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Dr n. farm. Elżbieta Kublin
Narodowy Instytut Leków

Mgr farm. Małgorzata Lisowska-Kuźmicz
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Jan Ludwicki
Państwowy Zakład Higieny

Dr n. farm. Anna Łozak
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Aleksander P. Mazurek
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Olga Olszowska
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Wydział Farmaceutyczny AM

Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Mgr n. farm. Bożenna Romatowska
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. farm. Józef Sawicki
Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny AM

Prof. dr hab. n. farm. Stefan Tyski
Narodowy Instytut Leków

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki
Państwowy Zakład Higieny

Dr n. wet. Tomasz Zaręba
Narodowy Instytut Leków