Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych (ZP)

Zespół:

P.o. kierownika: prof. dr hab. Paweł Januszewicz
tel.:      022-851-43-69
Sekretariat: Beata Jasińska - Sawczyn
tel.: 022-851-52-03 lub 05
faks: 022-331-15-64
e-mail: 

Dr n. med. Iwona Łętowska; tel. 022-841-40-71 wew. 288
Lek. med. Michał Karyński; tel. 022-841-40-71 wew. 206
Mgr zdr. pub. Anna Olczak - Pieńkowska; tel. 022-851-52-05
Mgr biol. Anna Ziółko; tel. 022-851-52-05
St. techn. Małgorzata Turzyńska; tel. 022-841-40-71 wew. 288
Pomoc lab. Anna Bauc; tel. 022-841-40-71 wew. 208

Działalność ZP:

Ogólnopolska Sieć Monitorowania oporności drobnoustrojów oraz optymalizacja profilaktyki i terapii zakażeń (OPTY) realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
W sieci współpracuje obecnie ponad 60 szpitali z całego kraju, które przesyłają informacje oraz drobnoustroje zaliczone do grupy patogenów alarmowych.

IMMU-LINIA - od 1998 roku działa Punkt Konsultacyjny na temat szczepień ochronnych dla pacjentów oraz lekarzy (tel. 0-601-838 939)

Działalność w zakresie systemu jakości ZP

 • Wdrażanie systemu jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2001;
 • Opracowywanie procedur związanych z akredytacją laboratoriów;

Działalność dydaktyczna ZP

 • Upowszechnianie wiedzy podstawowej i praktycznej w ramach kursów, szkoleń, wykładów, publikacji, opracowań metodycznych. Obejmuje w szczególności: kursy podyplomowe diagnostyki mikrobiologicznej, kontroli zakażeń szpitalnych, racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń, szczepień ochronnych w praktyce klinicznej, mikrobiologii klinicznej, metod analitycznych oraz z zakresu antyseptyki;
 • Kursy specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla mikrobiologów i lekarzy;
 • Sympozja i Konferencje Naukowe: Postępy w Medycynie Zakażeń, Międzynarodowe Warsztaty Naukowe, Szkoła Antybiotykoterapii;
 • Kierowanie i opieka nad wykonywaniem prac magisterskich;
 • Praktyki wakacyjne dla studentów AM, PW, UW;
 • Kursy kwalifikacyjne i specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

Działalność naukowa ZP

Badania o charakterze podstawowym:

 • Poszukiwanie antygenów przydatnych do produkcji szczepionek ze względu na identyfikację nowych zagrożeń infekcyjnych;
 • Badania nad wpływem produktów bakteryjnych na układ odpornościowy człowieka celem poznania mechanizmów patogenetycznych chorób zakaźnych w różnych grupach pacjentów oraz w układach eksperymentalnych;
 • Ocena skuteczności programów szczepień ochronnych;

Badania o charakterze aplikacyjnym:

 • Ocena uodpornienia populacji poprzez monitorowanie serologiczne poziomu przeciwciał, w celu identyfikacji grup osób nieuodpornionych, wyniki tych badań mogą posłużyć do wprowadzania zmian w powszechnym i celowanych programach szczepień ochronnych;
 • Badania epidemiologiczne o charakterze monitoringu mające na celu ocenę wskazań do wprowadzania nowych szczepionek do Kalendarza Szczepień i w grupach ryzyka;
 • Opracowywanie wzorców preparatów biologicznych na potrzeby polskiego przemysłu szczepionkowego;
 • Dostarczanie szczepów bakteryjnych dla polskiego przemysłu surowic i szczepionek celem aktualizacji składu szczepionek;
 • Współpraca przy tworzeniu receptariuszy szpitalnych, programów kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej;

Projekty badawcze ZP

Najważniejsze projekty badawcze od 2000 r.
 • Programy polityki zdrowotnej: OPTY, ALERT, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.
 • Programy międzynarodowe: Europejska Sieć Monitorowania Lekooporności (EARSS), Europejska Sieć Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków (ESAC), Samoleczenie Antybiotykami w Europie (SAR), Europejskie badanie walidacyjne serologicznych metod określania mocy szczepionek opartych na toksoidzie błoniczym (BSP 034, EDQM, Council of Europe).

Realizacja tematów Planu Naukowego NIZP - 2004

4.9: Występowanie i mechanizmy rozprzestrzeniania lekooporności w zakażeniach inwazyjnych wywołanych przez S. aureus i E. coli w szpitalach monitorujących konsumpcję antybiotyków.
4.10: Aktywność przeciwciał poszczepiennych po szczepieniu przeciw krztuścowi wobec aktualnie występujących w środowisku zmutowanych szczepów B. pertussis.
4.11: Ocena właściwości ochronnych przeciwciał po szczepieniu przeciw S. pneumoniae w grupach ryzyka.

ZP wspólpracuje z:

 • Ministerstwem Zdrowia, zakładami opieki zdrowotnej, służbami epidemiologicznymi i weterynaryjnymi.
 • Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków (EDQM), Komisją Farmakopei Europejskiej.
 • Uczelniami wyższymi: Wydział Biotechnologii PW, Wydział Biologii UW, Wydział Farmaceutyczny AM.

ZP oferuje usługi w zakresie:

 • Ekspertyzy w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Ekspertyzy w zakresie szczepień ochronnych w praktyce klinicznej.
 • Schematy racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń.
 • Diagnostyka z zakresu serologii infekcyjnej.
 • Dochodzenia epidemiologiczne.
 • Immunoserwis.

Wyposażenie ZP:

 • Zestaw chromatografii semipreparatywnej Bio-Logic DuoFlow (Bio Rad) do 1000psi, detektor UV/VIS, konduktometryczny;
 • Elektroforeza kapilarna Bio Focus (Bio Rad);
 • Cytometr przepływowy BD FACSCalibur System (Becton Dickinson);
 • Spektrofotometr mikropłytkowy, skanujący, Power Wave X (Bio-Tec Instruments Ins.), UV-VIS: 200-999nm (kinetyka enzymatyczna, cały zakres ELISA);
 • Fluorymetr i luminometr płytkowy Fluoroscan Ascent FL (Labsystem), filtry- FITC (485/538nm), (544/590nm);
 • System elektroforezy 2D (dwukierunkowej); Pharmacia;
 • Liofilizator alfa 1-4 firmy Christ;
 • Fermentor (do 10l) Microferm Fermentor (New Brunswick Scientific Co. Inc.);
 • Inkubator CO2 - Assab Green Line;
 • Wirówka do 2000 obr./min, 6x 500ml Mistral 6L (MSE);
 • Cieplarki, zamrażarki (także -75°C), wytrząsarki, łaźnie, boksy laminarne, pH-metry, wirowki, wagi, autoklawy, suszarki, system oczyszczania wody (destylowana, dejonizowana);

ZP - Istotne publikacje od 2000 roku:

 • Walory J., Grzesiowski P., Hryniewicz W.
  Comparison of four serological methods for detection of diphtheria antitoxin antibody.
  Journal of Immunological Methods. 2000, 245(1-2): 55-65.
 • Krcmery V., Jeljaszewicz J., Grzesiowski P., Hryniewicz W., i wsp.
  National and local antibiotic policies in Central and Eastern Europe.
  J. Chemother. 2000 Dec;12(6):471-4.
 • Walory J., Grzesiowski P, Hryniewicz W
  The prevalence of diphtheria immunity in healthy population in Poland.
  Epidemiology & Infection, 2001,126 (2): 225-230.
 • Hryniewicz W., Grzesiowski P., Ozorowski T.
  Hospital infection control in Poland.
  J Hosp Infect. 2001 Oct;49(2): 94-8.
 • Allerberger F., Ayliffe G., Bassetti M., Braveny I., Bucher A., Damani N., Daschner F., Dettenkofer M., Ezpeleta C., Gastmeier P., Geffers C., Giamarellou H., Goldman D., Grzesiowski P., i wsp.
  Routine surface disinfection in health care facilities: should we do it?
  Am J Infect Control. 2002 Aug;30(5): 318-9.
 • Fiett J., Łętowska I., Gniadkowski M., Hryniewicz W.
  The new strategy for allele identification of the genes coding for pertussis toxin subunit S1 (ptx S1) and pertactin (prn) in Bordetella pertussis.
  J. Microbiol. Methods. 2003, Dec; 55(3): 651-66.
 • Łętowska I., Hryniewicz W.
  Epidemiology and characterization of Bordetella parapertussis strains isolated between 1995 and 2002 in and around Warsaw, Poland.
  Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2004 Jun; 23(6): 499-501.
 • Sulikowska A., Grzesiowski P., Sadowy E., Fiett J., Hryniewicz W.
  Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in the nasopharynx..
  J. Clin. Microbiol. 2004 Sep; 42(9): 3942-9.
 • Cizman M., Beovic B., Krcmery V., Barsic B., Tamm E., Ludwig E., Pelemis M., Karovski K., Grzesiowski P., i wsp.
  Antibiotic policies in Central Eastern Europe.
  Int. J. Antimicrob. Agents. 2004 Sep; 24(3): 199-204.
 • Fiszer U., Tomik B., Grzesiowski P. Krygowska-Wajs A., Walory J. I wsp.
  The antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease and other non-neurological diseases.
  Acta Neurol. Scand. 2004 Aug; 110(2): 113-7.